•  
 •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 210)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
07/2021 Uabezpečenie činnosti Obecného futbalového klubu na rok 2021 Odb.: Obecný futbalový klub
Dod.: Obec Sirk
0 €
06/2021 Poskytnutie koncového zariadenia k SODB2021 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
04/2021 Poskytovanie služieb na zabezpečenie vykonávania odberu a diagnostikovanie vzoriek v súvislosti s ochorením COVID-19. Odb.: Obec Kameňany
Dod.: Obec Sirk
0 €
03/2021 úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so záväzkom zhotoviteľa vytvoriť a odovzdať webové sídlo na doméne s názvom "www.obecsirk.sk" Odb.: Obec Sirk
Dod.: Alphabet partner s.r.o.
0 €
02/2021 zmluva o zneškodnení biologického odpadu Odb.: Obec Sirk
Dod.: MUDr. Peter Konc
0 €
09/2020 záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v zmluve na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite Odb.: Obec Sirk
Dod.: STAVMONT SK, s. r. o.
34 986.72 €
20/30/054/566 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby.... Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
01/2021 - Zmluva o výpožičke Poskytnutie koncového zariadenia a SIM karty na asistované SODB 2021 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
12/2020-1 Kúpa nehnuteľností Odb.: Pavol Blahút
Dod.: Obec Sirk
1 000 €
237 20 01 Táto zmluva upravuje vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vo veci vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia záujmových oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
20/30/012/31 záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti a úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
20/30/054/529 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb alebo formou menších služieb Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
270 20 01 predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť zber, prepravu, zhodnotenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer spol. s.r.o.
0 €
20-514-04134 poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom Akvizícia knižničného fondu Odb.: Obec Sirk
Dod.: Fond na podporu umenia
2 000 €
13/2020 Predaj zo svojho výlučného vlastníctva Kupujúcemu Nehnuteľnosti - parc. č. 129/2 - záhrada o výmere 28 m2 Odb.: Július Belic, Ing.
Dod.: Obec Sirk
0 €
Zámenná zmluva podľa § 611 zákona č. 40/1964 zámena nehnuteľnosti Odb.: Obec Sirk
Dod.: PM, s.r.o.
0 €
12/2020 Kúpa nehnuteľnosti - samostatne stojaca garáž na parc. č. 957/63 Odb.: Pavol Blahút
Dod.: Obec Sirk
1 000 €
20/30/54X/57 Dohoda - v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 3 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
11/2020 Poskytnutie tabletu a SIM karty k sčítaniu obyvateľov 2021 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
10/2020 Odchyt opustených a túlavých psov v k.ú. Sirk Odb.: Obec Sirk
Dod.: OZ Šťastné labky
0 €
Generované portálom Uradne.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Sirk - Svieti.com

  Kalendár zvozu odpadu